nordi.pl - wakacje nad morzem
Kalendarz imprez Lato 2018 Aktualna Prognoza Pogody dla Półwyspu Helskiego władysławowo pokoje gościnne tanie noclegi nad morzem

 

Koszalin

Koszalin – stolica Pomorza Środkowego, wśród polskich miast pasa nadmorskiego ma bardzo korzystne położenie.

Historia miasta Koszalina

Według legendy osiedle zostało założone przez woja Koszałę, który nad Dzierżęcinką miał kosić łąki. Od X do XIII w. pomorski gród spełniał rolę usługową oraz rzemieślniczo-handlową wobec ważnego ośrodka kultowego Słowian, znajdującego się na Górze Chełmskiej. Wiele przedmiotów, wskazujących na słowiański rodowód znalazło miejsce w murach Muzeum Miejskiego. Pierwsza wzmianka historyczna o grodzie pochodzi z okresu wypraw Bolesława Krzywoustego (1107). Na Górze Chełmskiej-w miejscu kultu pogańskiego, na początku XIII w. stanęła średniowieczna kaplica- Sanktuarium Maryjne, do którego przybywali liczni pielgrzymi nie tylko z Pomorza, ale i z całej Europy. Świątynia przetrwała do XVI w. Odbudowano ją w tym samym miejscu w 1990r. Najwcześniejszy znany dokument, wydany w 1214r. przez księcia pomorskiego Bogusława II, dotyczył przekazania wsi Koszalin zakonowi norbertanek. Wizerunek księcia na niebieskim tle widnieje we współczesnym herbie miasta. Grodem warownym miasto stało się na przełomie XIII i XIV w. (wzniesiono mury obronne o długości ponad 1600 m i wysokości dochodzącej do 7 m). W 1266 r. Koszalin otrzymał prawa miejskie. W XIV w. miasto stało się jednym z najbogatszych na Pomorzu. Samodzielną pozycję w handlu bałtyckim miasto zdobyło po zwycięskiej bitwie z Kołobrzegiem w 1446 r. Wkrótce też stało się pełnoprawnym członkiem Związku Hanzeatyckiego. Czasy świetności przerwała wojna 30 - letnia, po której Koszalin wraz z całym Pomorzem Zachodnim stał się częścią Brandenburgii, a następnie Prus. W XIX w. nastąpił ponowny rozwój miasta, dzięki przeprowadzeniu linii kolejowej Szczecin - Gdańsk. Koszalin stał się ważnym węzłem kolejowym oraz ośrodkiem przemysłowym. Lata międzywojenne nie były dobrym okresem dla rozwoju Koszalina. Poprawę przyniosły dopiero niemieckie przygotowania do II wojny światowej. Koszalin został wyzwolony przez Armię Radziecką w maju 1945 roku. Miasto, mimo ze wyzwolone bez walk, zostało zniszczone w ponad 40%.

Park Książąt Pomorskich w Koszalinie

Urodą zachwyca Park Miejski im. Książąt Pomorskich znajdujący się blisko centrum miasta oraz rozległe tereny rekreacyjne u podnóża Góry Chełmskiej. Park Książąt Pomorskich ma powierzchnię 6,70 ha. Czas powstania określa się na lata 1602-1816. Na terenie parku znajdują się najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina.

Park Kościuszki w Koszalinie

Dzieje powstania sięgają początku XIX wieku i są związane z historią cmentarza, który założono w kwietniu 1819 roku, zwanego Starym Cmentarzem. Pochowano tam zasłużonych obywateli XIX-wiecznego Koszalina. Następnie cmentarz przebudowano na park miejski. Zajmuje pow. 7,51 ha. W zadrzewieniu tego parku wyróżniają się dwie aleje lipowe oraz 72 gatunki i odmiany drzew oraz krzewów. Najstarsze zadrzewienie (60-160 lat) występuje w części wschodniej i północnej parku oraz na obrzeżach łąki parkowej.

Park przy Amfiteatrze - Koszalin

Warto również zwiedzić Park przy Amfiteatrze o pow. 8,12 ha, zajmujący wzniesienie morenowe po wschodniej stronie doliny rzeki Dzierżęcinki. Porastają go wiekowe drzewa, tam również znajduje się amfiteatr – duma Koszalina.

Biały Bór - Koszalin

Malowniczo położony wśród zalesionych wzgórz morenowych, w otoczeniu trzech jezior zapewnia korzystne warunki krajobrazowe i turystyczne. Naturalnie połączone ze sobą jeziora stwarzają doskonale warunki do uprawiania sportów wodnych szczególnie kajakarstwa.

Góra Chełmska

Zwiedzając Koszalin nie sposób odwiedzić Góry Chełmskiej - Krzyżanki (137 m n.p.m.). To wspaniały teren wypoczynkowo - rekreacyjny. Ze zbudowanej na szczycie w 1898 roku wieży o wysokości 31,5 m rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic. W pogodny dzień widać stąd wybrzeże Bałtyku. Góra Chełmska jest też celem licznych pielgrzymek przybywających z całej Polski do stojącej na szczycie kaplicy - Sanktuarium Przymierza z obrazem Matki Boskiej.

Katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie

Wśród zabytków miasta najbardziej imponująca jest monumentalna katedra z początków XIV wieku p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. To najważniejszy zabytek miasta. Trzynawowa bazylika wzniesiona w latach 1300 - 1333 z trzybocznym prezbiterium i kwadratową i masywną wieżą gotyku pomorskiego. Wewnątrz gotyckie figury, krucyfiks XIVw., chrzcielnica z XIII w. oraz neogotyckie organy z 1899r. Przed katedrą dwa pomniki: Jana Pawła II oraz Ofiar Bolszewizmu.

Zamek Książęcy w Koszalinie

Wzniesiony został nad Dzierżęcinką w drugiej połowie XIII wieku, prawdopodobnie po roku 1266. Znajdował się w północno-wschodniej części miasta wzmacniając jego drewniano-ziemne fortyfikacje. Jeszcze przed końcem XIII wieku stał się własnością zakonu cysterek i został zaadaptowany na cele klasztorne. Później, prawdopodobnie w latach 1569-1582, wzniesiono w miejscu zamku, częściowo wykorzystując jego mury, renesansową rezydencję biskupów kamieńskich. Na początku XVII wieku w obrębie zamku wzniesiono kościół Św. Trójcy. Od 1622 roku zamek zaczął być zaniedbywany, a po pożarze w 1718 roku został częściowo rozebrany. Wznoszone tu później budynki stopniowo zacierały pierwotne rozplanowanie zamku. Po drugiej wojnie światowej na terenie zamku powstała kotłownia miejska. Do dziś z pierwotnego zamku zachowały się tylko fragmenty muru zamkowego.

Pałac Młynarzy w Koszalinie

To wspaniały secesyjny pałac z lat 1890 - 1897, do którego od północy przylega młyn wodny i niewielka elektrownia. Obecnie pałac i młyn mieści sale wystawowe Muzeum, a na jego dziedzińcu ustawiono dwie zabytkowe chałupy pochodzące z II poł. XVIII w. przeniesione do Koszalina z rybackiej miejscowości Dąbki.

Mury obronne w Koszalinie

Na uwagę zasługują pozostałości murów obronnych z przełomu XIII i XIV wieku, których fragmenty znajdują się przy ul. Młyńskiej.

Koszalin-miasto zielone

Miasto to prawdziwa oaza przyrody.Okolice Koszalina są bardzo urozmaicone pod względem krajobrazu. Możemy znaleźć tu rozlegle lasy, jeziora, rzeki. Prawdziwy raj dla tych co chcą spędzić czas na łonie natury i odpocząć od miejskiego zgiełku. Blisko 40 % ogólnej powierzchni miasta zajmują lasy, zieleńce i parki. Koszalin jest zaliczany do tzw. „miast zielonych”.
Miejscowości w pobliżu: